Posts Tagged “läroplan för förskolan”

Har läst igenom Redovisning av uppdrag om Förslag till förtydliganden i läroplanen för förskolan som hastigast tidigare i höstas och så ett uppfräschningsvarv nu. Det kommer att krävas kompetenshöjande insatser när det gäller kunskaper i förskolans didaktik samt ämneskunskaper i matematik, naturvetenskap och teknik. Förskolan ska i högre utsträckning än idag ge tidigt pedagogisk stimulans för barns språkliga och kommunikativa uttrycksformer. Det kommer också att göras insatser för att stärka förskolepersonalens teoretiska och didaktiska kompetens för att främja barns lek och skapande, samt utveckling av kunskaper om uppföljning och utvärdering av förskolans verksamhet.

Hur kommer då media & IKT in i det här? Som ett verktyg som passar som  hand i handsken med kommande läroplan skulle jag vilja påstå :)! Dels står står det följande i förslaget:

Som en del i processen att lära sig läsa och skriva ska barnen ges möjlighet att upptäcka och utforska olika kommunikativa redskap. […] Många barn har idag erfarenhet av digitala medier och spel av olika slag som bygger på rörliga eller stillastående bilder, tecken och ikoner. I förskolan ska de ges möjlighet att utforska och utveckla sitt intresse för medier och även få tillfälle att i samspel med andra barn och vuxna tolka de budskap de möter.

Dessa verktyg är ämnesoberoende och kan givetvis användas på alla möjliga och omöjliga sätt både i förskola och skola. PIM känns verkligen som en satsning i rätt riktning, som förhoppningsvis gör att många tar steget över tekniktröskeln och under resans gång gör en pedagogisk kullerbytta där man verkligen ser användningsområden inom yrket. Det känns som om kommande läroplan för förskolan (även för skolan) verkligen tar avstamp i att media och IKT är verktyg som ger barnen fler verktyg att uttrycka sig med och utforska omvärlden med. Och det…. känns helt rätt! Verktyg att använda precis lika naturligt som en pensel, penna eller en sax osv!

Comments Kommentarer inaktiverade för Kommande läroplan för förskolan

Hoppa till verktygsfältet