Posts Tagged “Entreprenöriellt lärande”

Var och lyssnade på Fredrik Berg vinnaren av Microsofts och LR:s pris som  ”Svergies innovativaste lärare 2009”.  Hans arbete med entreprenöriellt lärande bygger på att få matematiken konkret och vardagsnära  precis som när vi inom läs och skrivinlärningen pratar om elevnära texter så gäller det att hitta elevnära matematik för att öka elevernas motivation och intresse för matematik. Det är även viktigt att man inom arbetslagen jobbar över ämnesgränserna inom matematik, matematik finns ju i de flesta ämnena. Fredrik pratade mycket om nyttan av IT användandet i kunskapsdelning och i den dagliga undervisningen. Eleverna jobbar mycket med olika projekt inom matematik t.ex.  fick  de skapa ett hus i Google Sketch  Up, räkna ut kostnaden för att bygga huset, hur lånet skulle se ut för köparen, uppvärmningskostnaden mm. Sen avslutade man med att ha husvisning och eleverna fick agera mäklare för sina objekt. Elevernas hela arbete skulle bedömas så alla uppgifter lämnades in kostnadsförslag och uträkningar. Nu var ju detta en gymnasieklass men bara man har tänket att försöka hitta elevnära matematik så hittar vi nog projekt som kan genomföras för yngre barn, som en pedagog sa det är nog bara vår fantasi som sätter stopp. Vilken förändring kunde man då se i matematikkunskaperna när de hade jobbat med entreprenörielllt lärande? När det gäller nationella proven i matte A hade nu 90 % godkänt mot ca 70 % tidigare och i matte B kunde man se en förändring från tidigare 30-50% till 70 % godkända.

Att arbetssättet ger eleverna ett ökat självförtroende och framtidstro när de ser vart utbildningen leder , därför är det viktigt att ge inspiration, visa på de möjligheter som finns och att förklara vad man måste behärska inom matematiken. Här handlar det både om teoretiska kunskaper och förmågan att använda program och tjänster som kan underlätta och förbättra arbetsinsatsen. Jag tycker att Fredrik visade på ett bra arbetsätt där man varvade arbetsbok med projekt inom matematik ca 50 % av varje.

Comments 1 Kommentar »

Hoppa till verktygsfältet