Arkiv för kategorin “förskolan”


Igår fick vi på CMiT (Centrum för media och IT i för-, och grundskolan i Piteå)
 Luleå kommuns, Norrbottensakademiens och FilmpoolNords årliga filmpris,
Filmsparken på 30 000

 Motiveringen löd:

Med små medel och stor kompetens bedriver årets pristagare sitt utvecklingsarbete inom film- och mediepedagogik här i regionen.
De ger oss kompetenta barn, undomar och pedagoger som får filmens spårk som självklart uttrycksmedel.

 De lägger själva grunden för Norrbottens kreativa näringar.

Comments Kommentarer inaktiverade för Filmspark 2011

 

Tusen tack alla ni som bidrog till att göra NorrLär till en mötesplats för framtidens lärande. Under torsdagen kunde vi lyssna till Veronica Grönte och berättandets dramaturgi.   Läs mer på makete.se
Christina Löfving (itmamman) bloggar om sitt besök i Piteå och möten med både föreläsare och ”nätbekanta”.
Marie Andersson (öpedagogen) bloggar också om sitt besök med Piteå.
(Både Marie och Christina är nominerade till  Guldäpplet 2011, som delas ut på Skolforum.)
Under fredagen inspirerade Marie oss att gå med i webbstjärnan, dvs starta skolblogg och tävla…
Britt Hansson, skoldatateket Norrbotten,  berättade om ”Tillgänglig utbildning” och visade på  skoldatatekets sida (som hon för övrigt är ”mamma” till) På den sidan finns bla tips på 305 användbara appar till din mobil/surfplatta !

Under torsdagskvällen inbjöds det till” TeachMeet” en ”okonferens”, där deltog  drygt 60- talet lärare, pedagoger, skolledare som ”tog del och delade med” sig av IKT i undervisningen. Niilo Ahlovaara har bloggat utförligt kring detta. Vid TechMeetet berättade Maria och Camilla från Fagottens förskola i Öjebyn om deras IKT arbete i förskolan – mycket intressant.
Vill du följa vad som skrevs under TechMeetet på TodaysMeet,( för att få inläggen i rätt ordning, börja nerifrån :-))  
På Bambuser kan du  se TechMeetet  . del 1 och del 2.  (första filmen kan du ”dra fram till” 11.21 och se därifrån) tyvärr tappade vi ”kontakt med nätet” när Marie Andersson berättade om Geocahing i skolan och när jag (Anki) ville inspirera andra att starta en bloggstafett, läs om bloggstafetten bland Piteås elever .            (http://bloggstafettipitea.skolbloggen.se/)
Under fredagen fick vi möjlighet att lyssna på Skolverkets samordnare rörande IT- frågor Christina Szekely.
Åsa Ådemo, matematikutvecklare i Piteå kommun  kopplade ihop IKT och matematik. Erica Lövgren  visade sin klassblogg, berättade om hur hon genom sin blogg började ”se ” sin proffession  och vilka (oväntade) möjligheter till kommunukation med världen utanför klassrummet som öppnade sig.
Under torsdag och fredag fanns möjlighet att träffa representanter för  NE, Datafont, Natur och kultur, Liber Skolstil (Karin Ohlys), Grafit, Skoldatateket Norrbotten i  Stadshusets foajé.

Hela NorrLär programmet kan du läsa här.Program

Vi ser redan fram emot NorrLär 2012 !  🙂

Vimmelbilder !

Comments Kommentarer inaktiverade för NorrLär 2011

Var ute på en förskola i måndagseftermiddag. En musikförskola med Reggio Emiliainspirerat arbetssätt.

De är i färd med att bygga upp en ljud/musikstudio och ville att jag skulle komma dit och tänka tillsammans med dem omkring ljud/musik/sång/IKT i förskolan. Det kan bli riktigt bra deras ljudstudio om de lyckas skapa ett relativt fredat rum, men som ändå bjuder in till kreativt skapande omkring ljud och ett rum där barnen vet att det är tillåtet att gå in och ”rocka loss”, leka med ljud, experimentera, spela in osv. Jag hoppas att det lyckas skapa ett rum där man känner: JAG VILL! JAG VILL LEKA MED LJUD, SPELA IN OCH JAG FÅR!

Tänk er att ha kvar sina inspelningar, rösten förändas – så här lät jag när jag var 2 år och nu är jag 4 år och då låter jag så här. Så här tänkte jag, så här pratade jag osv. Det blir en sorts digital portfolio där barnen kan få syn på sin egen utveckling och förstås även pedagogerna & föräldrarna.

Denna förskola hade köpt in en H1Zoom, typ en diktafon (men bättre än en diktafon, men lika lätt att använda) med fantastiskt ljud och bra ljudupptagning. Kostar runt 800 kr inkl. moms.

Comments Kommentarer inaktiverade för Ljud i förskolan

handlar om att förmedla något. Det kan göras med bl.a. text, ljud och  bild.
För yngre barn är ”ljud och bild” väldigt lätt att erövra och kommunikationen hamnar i fokus.
Viljan att i meningsfulla sammanhang berätta något för någon som betyder mycket för barnet är stor.
Att visa vad man gjort på skolan, skicka en hälsning till mamma och pappa med mejl och dessutom i bilagan skicka en film väcker känslor… av stolthet både hos barn, föräldrar och lärare. 🙂

Det här händer just nu  i  i Böles f-klass och i Jävre (åk f och 1)
De använder sig av WEB- kameran som är inbyggd i den bärbara datorn… busenkelt!
I filmen(som finns här) får du möta en elev som filmar när han läser upp ett arbete som han med en kompis skrivit på datorn, först med spökskrift och därefter ”översatt. Det handlar om ”jag gillar…kompisen gillar, vi gillar   och vi gillar inte ” ,  därefter har de tillsammans valt en bild som infogats i dokumentet.
max

Vill du pröva detta själv här får du några tips.

 Eleven loggar in på den bärbara datorn, sätter på sig ett headset (för bättre ljud) och klickar på webbkamerans program. Om du har en dator men inbyggd kamera finns i de allra flesta fall ett speciellt program som hör till webbkameran. (sök på datorns namn eller på webcamera)

Fäst ikonen på startmenyn genom att högerklicka och välj ”fäst på startmenyn” – då hittar man lätt igen programmet vid ett senare tillfälle. 

 De flesta datorer har egen ljudingång så se till att ändra till extern ljudingång om du använder annan mikrofon än datorns. (ex headset)

Eleven sätter sig till rätta, kollar att bilden är OK,  trycker på inspelningsknappen, gör en provinspelning, lyssnar på den.

Sen börjar eleven läsa upp tex. sin saga och visa bilderna. När de är klara trycker de på stoppknappen, filmen hamnar då i ett filmarktiv (oftsat under inspelningytan) markera filmen och sedan på en ikon med ett brev (mailikon) Då öppnas elevens personliga Outlook och ett nytt meddelande med filmfilen bifogad ligger klart att adresseras och skickas.
Smidigt! När alla elever lärt sig den enkla hanteringen går det säkert utmärkt att göra inspelningarna när som helst under dagen.

Tips:
Kolla upp så du har valt rätt mikrofoningång
Om bilden är spegelvänd går det att ändra på. Sök i inställningar.
Titta på filmen innan du skickar iväg den – ge akt på elevernas leenden när de ser och hör sig själva  🙂
Filmfilen bör inte vara längre än  3 minuter. ( Ibland  ”fastnar”  filerna i Outlooks utkorg, -kolla så att inte mejlet ligger kvar där)
Om det skulle krångla med mailen kan man istället spara filmfilen i datorn och bifoga på vanligt sätt, eller bara spara för att dokumentera.

Comments Kommentarer inaktiverade för Att kommunicera med IKT

Såg just en förskoleblogg som har mycket pyssel så här i jultider och mycket annat intressant.

Du hittar den här!

Comments Kommentarer inaktiverade för Förskoleburken

När jag var på Skolforum förra veckan lyssnade jag på en föreläsning av två pedagoger från Skövde som hette IKT som ett av de 100 språken i förskolan.

Effekter av media och IKT i förskolan som dessa pedagoger har sett är följande:

Det stimulerar utforskande arbetssätt, kommunikation, tilltro till sin egen förmåga, språkutveckling, demokratiuppdraget, det kunskapsskapande barnet, synliggörande av läroprocesser och att förskolan uppnår sitt läraruppdrag, alltså måluppfyllelse gentemot lpfö-98.

Ja, IKT kan verkligen vara ett av de 100 språken i förskolan! Våga börja utforska media och IKT i förskolan! Ge er ut på gemensamma upptäcktsfärder tillsammans med barnen! Låt det få ta tid! Koppla det till det ni redan gör i förskolan! Ha kul! Jobba läroplansinriktat!

Comments Kommentarer inaktiverade för IKT som ett av de 100 språken i förskolan

Hoppa till verktygsfältet