Sitter och funderar på PIM. I Piteå inom Barn & Utbildning har en hel del pedagoger pimmats upp till nivå 3 och många jobbar just nu med sina pimuppgifter. Alla pedagoger med fast anställning inom Barn & Utbildning ska pimmas till nivå 3. Har man fyllt 60 år får man själv bestämma om man ska vara med i PIM eller inte.

Jag tror att PIM har banat vägen för att många pedagoger nu törs använda t ex PowerPoint och Photostory. Pedagoger som kanske inte tidigare skulle ha vågat. I Piteå är det vi mediepedagoger på CMiT som är examinatorer (många pimfeedbacks blir det…) och ibland när vi har haft uppstartsseminarier kan man känna motståndet – inte hos alla men hos en del. En del uttalar det och hos andra så sägs det inte med ord men kroppsspråket uttalar motståndet. Under PIMresans gång händer det dock något positivt… :)! Vid examinationen så har många gjort den pedagogiska kullerbyttan;  att waow detta är ju användbart i jobbet tillsammans med barnen/eleverna och det var inte så svårt som jag trodde och dessutom rätt kul!

Nu kvarstår frågan – hur ”pimmar” vi eleverna? Om jag jobbade som lärare idag skulle jag definitivt använda mig av den allmänna pimsidan (pim.skolverket.se) och visa den för eleverna och verkligen ta in det som finns på pimsidan i klasssrummet, för att ge eleverna fler verktyg att nå målen i läroplanen. Jag skulle nog välja att antingen ha genomgång i helklass via videokanon på t ex Photostory eller lära t ex två elever som i sin tur får lära några klasskamrater som i sin tur lär några klasskamrater osv. Eller ta hjälp av eleverna och planera upplägget, några av dem kan säkerligen redan några av programmen och kanske till och med kan lära mig som pedagog en del som jag inte kan.

Hur använder ni som genomgått PIM era kunskaper när ni är färdigpimmade?

Ett svar på “PIM”
  1. Junitjej skriver:

    Jag har nu fått min andra stjärna i PIM. Jag är klasslärare i en 3:a med 33 elever. Har ingen dator i klassrummet och därför har vi inte praktiskt kunnat pimma med eleverna.

  2.  
Hoppa till verktygsfältet